TWOJA WŁASNA ENERGIA ZE SŁOŃCA

Zapewnij sobie oszczędności na lata kompensując własną instalację dotychczasowym rachunkiem za prąd.

Wieloletnie doświadczenie

Indywidualne rozwiązania

Nasza oferta

FOTOWOLTAIKA

POMPA CIEPŁA

KLIMATYZACJA

Fotowoltaika

Energia elektryczna ze słońca – brzmi intrygująco, prawda? Na załączonej grafice w dużym uproszczeniu przedstawiamy budowę i zasadę działania systemu w instalacji domowej.

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Obecnie rozwój fotowoltaiki następuje bardzo dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Prawidłowo dobrany i zbilansowany system jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość darmowej energii elektrycznej. Decydując się na to rozwiązanie znacząco zmniejszasz swoje koszty stałe i uniezależniasz się od ciągle rosnących cen energii. Dla wielu naszych klientów nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dokłada swoją cegiełkę w dbaniu o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. 

Pompy ciepła

Jest to obecnie najbardziej ekologiczne rozwiązanie wykorzystywane do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, a przy tym potrafi być całkowicie bezobsługowe. W porównaniu z klasycznymi formami ogrzewania jest to instalacja bardzo bezpieczna. Nie jest zagrożona wybuchami, nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców, a także nie emituje szkodliwych dla środowiska gazów.

Pompa ciepła pozyskuje energię ze środowiska naturalnego (blisko 75%) i wykorzystując część energii elektrycznej przetwarza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Upraszczając – głównym zadaniem pompy jest pozyskanie energii ze środowiska, jej transformacja, transport i przekazanie ciepła do instalacji grzewczej. 

Pompy ciepła są coraz częstszym wyborem w nowo budowanych budynkach. Obecna sytuacja rynkowa związana z dostępnością i cenami paliw kopalnych powoduje, że wykonywanych jest bardzo dużo modernizacji polegających na wymianie kotłów oraz pieców tradycyjnych i zastępowanie ich ekologicznymi rozwiązaniami.  

Powiązanie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła jest idealnym połączeniem. Darmowa energia elektryczna czerpana ze słońca wykorzystywana jest do utrzymania stałej temperatury w budynku, zapewnia ciepłą wodę przy minimalnym lub zerowym koszcie.

Klimatyzacja

W ostatnich latach urządzenia te zyskują coraz większą popularność. Przestały być postrzegane jako dobro luksusowe, chociażby ze względu na ich przystępną cenę.

Zadaniem klimatyzatora jest zapewnienie optymalnych warunków temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza w pomieszczeniu. Dzięki wbudowanym filtrom klimatyzator oczyszcza powietrze z części pyłów i zanieczyszczeń lotnych, co również pozytywnie wpływa na utrzymanie czystości. Odpowiednio dobrana i zainstalowana jednostka stworzy mikroklimat odpowiedni dla komfortowego odpoczynku i pracy.

Posiadamy w ofercie szerokie spektrum sprawdzonych i przetestowanych modeli urządzeń. To sprawia, że możemy dobrać i zainstalować odpowiednią jednostkę do praktycznie każdego pomieszczenia w domu, mieszkaniu, czy firmie.

Często zadawane pytania

Co to jest fotowoltaika?

Słowo fotowoltaika (często błędnie nazywana fotowoltaniką) jest połączeniem dwóch wyrażeń – greckiego słowa phōs oznaczającego światło i jednostki miary napięcia – volt. Łatwo zatem wywnioskować, że fotowoltaika to po prostu prąd generowany przez słońce. A w jaki sposób?

 Na ogniwa fotowoltaiczne padają promienie słoneczne, a dzięki odkrytemu w 1839 roku przez Aleksandra Becquerela efektowi fotowoltaicznemu, powstaje w nich prąd stały. Wygenerowana w ten sposób przez panele energia elektryczna trafia następnie do falownika (inwertera), skad pod postacią prądu przemiennego przesłanego przewodami,  zasila Twoją zmywarkę, telewizor czy lodówkę, dzięki wyższemu napięciu wypierając z domu prąd sieciowy. Niewykorzystany na bieżąco, wyprodukowany prąd trafia do sieci i zaczyna zasilać innych odbiorców.

Co dzieje się z niewykorzystaną energią?

Licznik dwukierunkowy zainstalowany przez Zakład Energetyczny dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej. Może się bowiem zdarzyć, iż energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania. W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. Dla instalacji, których moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel mikroelektrowni może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 – oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię, pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

Ile energii zużywa dom?

Najważniejszym aspektem przy doborze mocy instalacji fotowoltaicznej jest określenie ile prądu zużywamy w  ciągu roku. Od tego parametru będzie zależeć wielkość instalacji fotowoltaicznej i bezpośrednio okres zwrotu inwestycji – najczęściej, im większa instalacja tym szybciej się „zwraca”. W tym celu należy posłużyć się rachunkami za prąd – najlepiej podsumowującymi cały ubiegły rok lub ostatnie miesiące. Na ich podstawie jesteśmy w stanie dobrać przybliżoną moc instalacji, tak by nie była ona ani za mała, ani przewymiarowana. Na tym etapie należy wziąć też pod uwagę możliwy wzrost zapotrzebowania, czyli to czy mamy zamiar w najbliższym czasie np. zmienić sposób ogrzewania na elektryczne (np. zamontować pompę ciepła) lub dokupić energochłonne urządzenia (zmywarkę, większą lodówkę, klimatyzator). Każdy taki czynnik, który weźmiemy pod uwagę pomoże nam lepiej zaplanować instalację fotowoltaiczną.

Na podstawie analizy rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego z uwzględnieniem zasad rozliczania energii w postaci opustów możemy określić przybliżoną moc paneli fotowoltaicznych jaka będzie odpowiednia na dom. Zgodnie z systemem opustów dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7 kWh.

Jak określić moc instalacji jeśli dopiero buduję dom?

Dla budynków już istniejących określenie mocy instalacji jest łatwiejsze, ponieważ dobiera się ją do średniej wysokości rachunków za prąd za ostatni rok. W przypadku nowych budynków zużycie prądu trzeba oszacować na podstawie planowanego zużycia, a więc określić ilość i rodzaj urządzeń energochłonnych oraz liczbę domowników. Gdy podczas eksploatacji instalacja okaże się za mała, zawsze istnieje możliwość rozbudowy systemu np. z wykorzystaniem mikroinwerterów.

Jaka moc fotowoltaiki – lokalizacja domu, wielkość dachu?

Przed przystąpieniem do prac montażowych konieczne jest określenie możliwości instalacyjnych, w tym powierzchni dachu/gruntu, ekspozycji powierzchni względem słońca, kąta nachylenia połaci dachowej oraz możliwości występowania zacienień. Ważna jest także ocena więźby dachowej i pokrycia. Jeśli warunki nie są sprzyjające np. dach na wschód i zachód, możliwe, że trzeba będzie dobrać większą moc instalacji tak, by ta pokryła całkowite zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną.

Dlaczego ważna jest wielkość dachu? Często zadawanym pytaniem przez inwestorów jest – „Ile paneli fotowoltaicznych na 1kW?”. Na taką wielkość instalacji potrzeba około 3 paneli. Powierzchnia jaką zajmie taka instalacja to ok. 4,5 m2.  W przypadku 4kW będzie to już ponad 18 m2, a 10kW – 45m2. Jeśli dach ma niewystarczającą powierzchnię, należy wziąć pod uwagę montaż instalacji na gruncie.

Za mała czy za duża moc instalacji fotowoltaicznej – co lepsze?

Najlepiej jeśli instalacja dobrana jest tak, by w pełni pokrywała zapotrzebowanie gospodarstwa, jednak nie zawsze się to udaje. Zainstalowanie mniejszej mocy skutkuje jedynie tym, że oszczędności na rachunkach za prąd będą mniejsze. Okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej pozostanie na podobnym poziomie jak w przypadku instalacji pokrywającej w pełni zapotrzebowanie. Za duża moc instalacji to wyższe nakłady finansowe na inwestycję i długi okres zwrotu. Oszczędności nie są większe, ponieważ nadmiar energii pozostaje utracony.

Czy możliwe jest zwiększenie mocy instalacji?

Jeśli w najbliższym czasie nie planujemy zwiększyć zużycia, nie należy przewymiarować instalacji, ponieważ zawsze istnieje możliwość rozbudowy o kolejne moduły.
W przypadku niewielkiego wzrostu zużycia energii, gdy wystarczy dołożyć 1 lub 2 panele, często jest to możliwe bez wymiany inwertera. Jednak, gdy rozbudowa ma być znaczna dobrym wyjściem jest wykorzystanie mikroinwerterów. Taka instalacja fotowoltaiczna będzie działała niezależnie od pierwotnego systemu, nie ma potrzeby wymiany inwertera i możliwe jest dobranie paneli o dowolnej technologii czy mocy.

Długoletnia gwarancja
Bezpieczeństwo i komfort

Oferowane przez nas elementy systemów fotowoltaicznych objęte są długoletnią gwarancją – nawet do 25 lat!

 

10 lat gwarancji producenta

q

25 lat gwarancji wydajności

}

Do 12 lat gwarancji na Inwertery!

/

Dofinansowania do wartości instalacji

Optymalizacja kosztów

Stabilność zastosowanych rozwiązań

l

Nowoczesne technologie

Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Kontakt z Nami

Biuro Obsługi Klienta

mail: biuro@q-allitenergy.pl

tel. +48 784 285 654

Dział  Techniczno – Handlowy

mail: kontakt@q-allitenergy.pl

tel. +48 532 403 414